اخبار استان ها
افتخارآفرینی دانش آموز آسیب دیده بینایی در سی و نهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان عادی سراسر کشور

افتخارآفرینی دانش آموز آسیب دیده بینایی در سی و نهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان عادی سراسر کشور

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی برگزار می کند؛  5 دوره آموزشی در بستر شبکه شاد + رابط ناشنوایان

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی برگزار می کند؛ 5 دوره آموزشی در بستر شبکه شاد + رابط ناشنوایان

اولین گردهمایی مراقبین سلامت و کارشناسان بهداشت ادارات استثنایی استان ها

اولین گردهمایی مراقبین سلامت و کارشناسان بهداشت ادارات استثنایی استان ها

برگزاری جلسه آموزشی  کارشناس مسئول و کارشناسان استان ها در خصوص برنامه سنجش 1400

برگزاری جلسه آموزشی کارشناس مسئول و کارشناسان استان ها در خصوص برنامه سنجش 1400

نخستین جشنواره فرهنگ ایثار وشهادت به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان برگزار گردید

نخستین جشنواره فرهنگ ایثار وشهادت به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان برگزار گردید

برگزاری کارگاه بازی درمانی برای مشاوران مدارس استثنایی  استان البرز

برگزاری کارگاه بازی درمانی برای مشاوران مدارس استثنایی استان البرز

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس  سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

آخرین اخبار

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس  سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر