لیست اخبار صفحه :1
آغاز هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

آغاز هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی خراسان رضوی از آغاز هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور باهدف ترویج فرهنگ و تربیت قرآنی و عمل به آن و رعایت سبک زندگی اسلامی خبر داد.

پایان دور دوم مسابقات ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور؛ با قهرمانی استان های هرمزگان، قم و خراسان رضوی در رشته های فوتسال، بوچیا و شطرنج

پایان دور دوم مسابقات ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور؛ با قهرمانی استان های هرمزگان، قم و خراسان رضوی در رشته های فوتسال، بوچیا و شطرنج

مرحله دوم بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیاز ذهنی و جسمی حرکتی کشور، با قهرمانی استان های هرمزگان، قم و خراسان رضوی به ترتیب در رشته های فوتسال، بوچیا و شطرنج به کار خود پایان داد.

آغاز دور دوم مسابقات ورزشی  دانش آموزان پسر با نیاز ویژه ذهنی و جسمی حرکتی سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس

آغاز دور دوم مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر با نیاز ویژه ذهنی و جسمی حرکتی سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس

در ادامه برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان و دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور، دوره دوم این مسابقات در رشته های فوتسال، شطرنج و بوچیا در دو گروه دانش آموزان پسر بانیاز ویژه ذهنی و جسمی حرکتی آغاز شد.