موارد ذکر شده در دستورالعمل:

  • ترکیب اعضای ستاد هماهنگی اجرای سنجش در استان،
  • اعضای مدعو
  • وظایف ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان
  • توصیه‌های بهداشتی در ارتباط با بیماری کرونا در پایگاه سنجش
  • ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی
  • نحوه غربالگری و ارجاع نوآموزان مشکوک به اختلال طیف اتیسم و زمان آغاز سنجش آمده است.

بر اساس این دستورالعمل زمان آغاز سنجش از نیمه دوم خردادماه، برای تمام نوآموزانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ وارد پایه اول خواهند شد و همچنین جامانده‌های سنجش سال تحصیلی گذشته انجام خواهد شد.