خدمات حمایتی

 

 

الف)طرح خدمات حمايتي به كودكان و دانش آموزان استثنايي

اهداف:

1)      ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي  و برخورداري كودكان و دانش آموزان استثنايي از سطح قابل دسترسي از سلامتي

2)      اهتمام در ايجاد امنيت رواني والدين كودكان و دانش آموزان استثنايي

افراد تحت پوشش :

تمامي كودكان و دانش آموزان مدارس استثنايي ، كلاس هاي ضميمه وآموزش تلفيقي - فراگير مدارس عادي در مقاطع مختلف تحصيلي و گروه هاي تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنايي

موارد تحت پوشش :

´    جراحي كاشت حلزون شنوايي

´    داروهاي مستمر

´    خدمات بيمارستاني(جراحي ،بستري ،شيمي درماني ، راديوتراپي)

´    خدمات پاراكلينيك 

´    خدمات حمايتي مداخله اي و توانبخشي

 

 

ب) طرح جهش

 

ضرورت

از آنجایی که افراد تیزهوش و سرآمد؛ از سرمایه های واقعی هر جامعه محسوب می شوند، توجه واهتمام جدی به مسائل آموزشی و پرورشی آنان از جمله وظایف خطیر مسئولین جوامع به ویژه دست اندر کاران جهش تحصیلی نظام آموزشی هر کشور می باشد.

    در کنار روش های دیگری چون پیشرفت مستمرو انفرادی، شروع مدرسه قبل از سن معمول یا تحصیل دروس پیشرفته در کلاس های ابتدایی و ... تنها یکی از روش های سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی است که طی آن دانش آموزان تیز هوش می توانند با رعایت شرایط ومقررات خاصی ، دریک سال دو کلاس از برنامه های عادی مدارس را پشت سر بگذارند.

 

جهش تحصيلي يك پايه مطابق آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي (ارزشيابي توصيفي) (دوم به چهارم،  سوم به پنجم ، چهارم به ششم )

مطابق بند ب ماده 18مصوبه جلسه793 مورخ88/8/23شوراي عالي آموزش و پرورش(آيين نامه پيشرفت تحصيلي و تربيتي)، تاييد صلاحيت هوشي و ويژگي هاي رواني دانش آموزان ابتدايي متقاضي جهش تحصيلي يك پايه به عهده سازمان آموزش و پرورش استثنايي گذاشته شده است.

´     جهش یک پایه كه تست هوش آن ها در استان ها انجام مي گيرد .

´     جهش خارج از آيين نامه :

´     جهش دويا چند پایه تحت نظارت مستقيم سازمان در استان يا در تهران انجام مي گيرد .

´    جهش اول به سوم و جهش براي بار دوم در دوره ابتدايي در سال 95 بر اساس مصوبه شوراي عالي و نامه وزارتي و با رعايت مفاد مندرج در آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي به كميسيون استان ها واگذارشد.