در حاشیه مصاحبه انتخاب کارشناس تربیت بدنی سازمان؛ عظیم عراقی: کارشناسان نقش بی بدیلی در تصمیم سازی های سازمانی ایفا می نمایند.

در حاشیه مصاحبه انتخاب کارشناس تربیت بدنی سازمان؛ عظیم عراقی: کارشناسان نقش بی بدیلی در تصمیم سازی های سازمانی ایفا می نمایند.

روز سه شنبه، بیست و سوم شهریور، در راستای جذب کارشناس تربیت بدنی سازمان، با تعدادی از افراد داوطلب تصدی این پست بصورت وبیناری جلسه مصاحبه برگزار گردید.

جشنواره ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور، به مناسبت گرامی داشت روز و هفته ملی پارالمپیک(غیرحضوری)

جشنواره ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور، به مناسبت گرامی داشت روز و هفته ملی پارالمپیک(غیرحضوری)

در راستای توسعه ورزش دانش آموزان بانیازهای ویژه و به مناسبت گرامی داشت روز و هفته ملی پارالمپیک، جشنواره ورزشی دانش آموزان سراسر کشور، به صورت غیرحضوری و در ده محور برگزار می گردد.

جلسه هم اندیشی کارشناس و کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور

جلسه هم اندیشی کارشناس و کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور

جلسه ویدئوکنفرانس به منظور ارائه برنامه ها و فعالیت‌های تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، تدوین شده برای اجرا در سال1400، با حضور کارشناس و کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور، برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی سرگروه های قطب های بهداشتی کشور

برگزاری جلسه هم اندیشی سرگروه های قطب های بهداشتی کشور

درشرایط همه گیری کرونا و توجه بیشتربه مسائل خاص بهداشتی دانش آموزان استثنایی کشور ودرآستانه شروع سال تحصیلی جدید به منظور ایجاد هماهنگی وبرگزاری جلسات هم اندیشی وتبادل نظربین مراقبین بهداشت وپس ازانتخاب سرگروه های بهداشت برای 5 قطب کشور ازکارشناسان بهداشت استانها، در روز دوشنبه 1400/06/08 اولین جلسه سرگروه های بهداشت با کارشناس بهداشت سازمان آموزش وپرورش استثنای کشور برگزارشد.

آغاز رقابت 450 دانش آموز در شانزدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور

آغاز رقابت 450 دانش آموز در شانزدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور

از سوم شهریور 1400 و با برگزاری آزمون کتبی برخی از رشته ها، مسابقات بیش از 450 نفر از دانش آموزان بانیازهای ویژه در قالب شانزدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز، به میزبانی اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی آغاز می گردد.

افتخارآفرینی دانش آموز آسیب دیده بینایی در سی و نهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان عادی سراسر کشور

افتخارآفرینی دانش آموز آسیب دیده بینایی در سی و نهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان عادی سراسر کشور

دانش آموز آسیب دیده بینایی یزدی در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت دانش آموزان سراسر کشور که به میزبانی خراسان رضوی و در دو بخش آوایی و پژوهشی برگزار گردید، موفق به کسب رتبه پنجم در رشته اذان شد.

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی تفاهم نامه سه جانبه؛ تصویب آیین نامه اجرایی و انتخاب نماینده سازمان به عنوان دبیرکمیته

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی تفاهم نامه سه جانبه؛ تصویب آیین نامه اجرایی و انتخاب نماینده سازمان به عنوان دبیرکمیته

با حضور نمایندگان طرفین تفاهم نامه سه جانبه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، کمیته ملی پارالمپیک و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، اولین جلسه کمیته اجرایی برگزار و رییس و دبیر کمیته انتخاب شدند.